Program Maloprodaja (CashIT)

KIKINDA Nemanjina 36; 0230/432-102
NOVI SAD Danila Kiša 1; 021/63-33-646
SUBOTICA Dimitrija Tucovića 7; 024/521-202
info@bus.co.rs


◊ Jednostavno dodavanje novih artikala, definisanje artikala i po barkodu i po šifri robe
◊ Jednostavno dodavanje novih komitenata, pregled finansijske kartice komitenata
◊ Podržava veći broj fiskalnih kasa: Galeb FI550, Iscra S29, Compact EI, ComTrade One, HCP Integra, HCP Best
◊ Štampanje nalepnica i cena sa barkodom za artikle
◊ Ulazne kalkulacije
◊ Nivelacije automatske i ručne
◊ Mogućnost rada više maloprodaja na centralnu bazu preko interneta
◊ Povezanost malprodajnog programa sa knjigovodstvom
◊ Praćenje rada radnika u maloprodaji
◊ Automatsko vodjenje trgovačke knjige
◊ Izveštaji o prodaji, po radniku, po artiklima, po proizvođačima

Forme aplikacije prilagođene za rad na Touchscreen uređajima